Xe đầu kéo thì phải có sơ mi rơ mooc và ngược lại Sơ mi rơ mooc luôn không thể thiếu được xe đầu kéo.