Xe tải Chiến Thắng được danh hài Chiến Thắng của quê hương đất cảng Hải Phòng nhận làm đại sứ hình ảnh cho nhà máy ô tô chiến thắng.