ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN HOWO SINOTRUCK TMT DONGBEN HOA MAI CHIẾN THẮNG TRƯỜNG GIANG DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM

Bảng báo giá xe ô tô tải Hoa Mai

Công ty CP Long Biên Hà Nội liên tục cập nhật 24/24h bảng báo giá xe ô tô tải Hoa Mai mới nhất, được thông báo từ nhà sản xuất ô tô Hoa Mai.
BẢNG BÁO GIÁ XE TẢI HOA MAI CẬP NHẬT NGÀY 07/6/2017
 
STT LOẠI XE T,TẢI(TẤN) CS(KW) K,T, THÙNG CỠ LỐP GIÁ BÁN
  XE TẢI BEN HOA MAI
1 Xe 1,6 tấn 1 cầu 1,6 62 2700x1620x450 7,00-16 260,000,000
2 Xe 2,35 tấn 1 cầu 2,35 62 2685x1650x435 7,00-16 270,000,000
3 Xe 3 tấn 1 cầu 3 60 2690x1650x560 7,50-16 280,000,000
4 Xe 3,45 tấn 2 cầu 3,45 60 3045x1775x525 8,25-16 320,000,000
5 Xe 3,48 tấn 1 cầu 3,48 60 2730x1750x600 7,50-16 285,000,000
6 Xe 4,85 tấn 1 cầu 4,85 81 3610x2040x525 9,00-20 370,000,000
7 Xe 5 tấn 1 cầu 5 85 3270x1900x650 8,25-16 355,000,000
8 Xe 5,85 tấn 2 cầu 5,85 85 3550x3020x650 9,00-20 430,000,000
9 Xe 6 tấn 1 cầu 6 85 3550x3020x650 9,00,20 400,000,000
10 Xe 6,45 tấn 1 cầu cũ 6,45 90 3660x2080x700 9,00-20 410,000,000
11 Xe 6,45 tấn 2 cầu cũ 6,45 90 3660x2080x700 9,00,20 450,000,000
12 Xe 6,45 tấn 1 cầu mới 6,45 90 3640x2070x700 9,00-20 430,000,000
13 Xe 6,45 tấn 2 cầu mới 6,45 90 3640x2070x700 9,00-20 460,000,000
14 Xe 1,25 tấn 1 cầu 1,25       215,000,000
15 Xe 7,8 tấn 2 cầu 7,8 105 3760x2210x740 9,00-20 485,000,000
16 Xe 8 tấn 1 cầu 8 105 3760x2210x740 9,00-20 450,000,000
  XE TẢI THÙNG
1 Xe 1,6 tấn 1 thùng lửng 1,6 38 3140x1520x320 6,00-13 190,000,000
2 Xe 5,5 tấn 1 cầu 5,5 81 5120x2040x2230 9,00-20 380,000,000
3 Xe 5 tấn 1 cầu 6,8m  5 90 6680x2260x2230 10,00-20 430,000,000
4 Xe 5,25 tấn 2 cầu 5,25 81 5130x2050x800 9,00-20 430,000,000
5 Xe 7,6 tấn 2 cầu  7,6 105 6720x2200x850 9,00-20 500,000,000
6 Xe 7,8 tấn 1 cầu điều hòa 7,8 105 6720x2200x850 9,00-20 455,000,000
0914 998 969